Röjning

Röjning av dödsbo i Göteborg

Vi hjälper dig med röjning av dödsbo i Göteborg

Det är inte lätt att ta sig en röjning av dödsbo själv då det kan vara en känslosam och utmanande uppgift. Det kan då vara skönt att anlita någon som hjälper till!

Vårt dedikerade team är specialiserat på att hjälpa både privatpersoner och företag att hantera detta känsliga ärende på ett professionellt och medkännande sätt. Så låt oss ta hand om det du vill bli av med.

Vi kan avlasta dig i det tunga arbetet med att tömma ett helt bohag. Vi arbetar med röjning och bortforsling, för både privat- och företagskunder. Därför erbjuder vi alltid en kostnadsfri värdering av ägodelarna som ska tas om hand. Detta hjälper oss att ge dig en korrekt och rättvis offert.

Tar noga vara på återanvändbara saker vid en röjning av dödsbo

Vi kör allt som går att återanvända till ideella föreningar i och runt om Göteborg. På så sätt kan de saker som du inte vill behålla bli till stor glädje och nytta för dem som är i behov av dessa ägodelar. Det som inte går att återanvända sorterar vi och kör till närmaste återvinningscentral.

För att på bästa sätt bidra till en cirkulär ekonomi där saker som inte används kan återanvändas, är det vårt mål att så lite som möjligt slängs. Mycket av det vi tömmer och röjer ger vi vidare till våra samarbetspartners. För de föremål som inte kan återanvändas ser vi till att de transporteras till närmaste återvinningscentral för att minska miljöpåverkan och främja hållbara praxis. Vi har som mål att minimera avfallet och bidra till en cirkulär ekonomi genom att samarbeta med våra partners.

Sist men inte minst, är vi noga med att sortera och hantera sopor från dödsboet på ett säkert sätt för att säkerställa att avfallshantering sker enligt gällande regler och riktlinjer

Kostnadsfri värdering och offert inför en röjning

Kontakta oss idag för en kostnadsfri värdering och offert. Låt oss ta hand om det tunga arbetet och se till att röjningen av dödsboet utförs på ett professionellt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar och medkännande samhällelig miljö.